NGCC

Stiftelsen Unga Kvinnor i Nepal

Målet med projektet är att:


		
	
 • Förhindra social utslagning med riskprostitution och drogmissbruk som följd.
 • 
  		
 • Skapa tillfälle til utbildning.
 • 
  		
 • Stärka flickornas självförtroende.
 • 
  		
 • Ge flickorna en andra chans till ett meningsfullt liv.
	
	
	

Nytt nyhetsbrev Augusti 2016


se mer här
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
.
Copyright © 2013
NGCC.SE
Nepal Girls Care Center
Kontakt: anna-lena@ngcc.se
Du är besökare nr: 24271